!!! Pompy ciepła -
oferta6

Pompy ciepła

1. Pompy ciepła – ekologiczne rozwiązanie dla Twojego domu

Pompy ciepła należą do grupy urządzeń wykorzystujące energię odnawialną do swojej pracy zarówno przy ogrzewaniu, jak również przy chłodzeniu Twojego domu. Ich głównym zadaniem jest zapewnianie ciepła oraz gorącej wody.
Inwestycja w pompę ciepła niesie za sobą wiele korzyści, przede wszystkim głównymi zaletami pompy są:

 

 • Jest to ekologiczne rozwiązanie, które nie emituje żadnych gazów
 • Może stanowić jedyne całoroczne źródło ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej w nowym lub istniejącym budynku
  nie potrzebuje dodatkowych pomieszczeń na skład paliwa, jak również komina.
 • Ogrzewanie pompą radykalnie zredukuje koszty eksploatacji, przez co szybko zostaną zniwelowane duże nakłady inwestycyjne
 • Pozwala na uniezależnienie się od zmian dostawcy energii

2. Aspekty techniczne i ekonomiczne

 • Specyfika pompy – w ofertach handlowych znajduje się kilka typów pomp ciepła. Najbardziej wydajna, a przy tym najdroższa w zakupie jest pompa gruntowa. Tego typu urządzenia nie są uzależnione od zewnętrznych warunków pogodowych i pracują wysoką wydajnością przez cały rok. Alternatywą są tańsze w zakupie pompy powietrzne ( typu powietrze-powietrze lub powietrze- woda). Niestety ich skuteczność spada wraz z obniżeniem temperatur na zewnątrz.
 • Rodzaje dolnego źródła

Występuje kilka różnych sposobów wykonania dolnego źródła

a) Kolektor gruntowy – są to rozłożone na dużej powierzchni rury z tworzyw sztucznych na głębokości 1,5 do 2 m poniżej poziomu gruntu. Jednostkowa moc do pobrania z gruntu waha się od 10 do 35 W/m2 powierzchni gruntu. Do pompy 10 kW przy 25 W/m2 potrzebne jest koło 400 m2 powierzchni działki.

b) Kolektory pionowe – są to pionowe otwory wiercone,kolektory do których wkładane są głowice geotermalne wraz z przewodami. Do każdego otworu montuje się jedną głowicę z dwoma przewodami, a następnie łączy się je za pomocą muf elektrooporowych z rurami doprowadzającymi do budynku lub studni rozdzielczej. Z każdego otworu muszą być doprowadzone oddzielne przewody do rozdzielacza dolnego źródła, który powinien się znajdować w studni rozdzielczej lub budynku. Odległości między otworami muszą być minimum 6m, aby poszczególne otwory nie wpływały na siebie wzajemnie. Jednocześnie powoduje to konieczność na rozdzielaczu zastosować rotametry w celu wyregulowania poszczególnych obwodów, tak aby źródło pracowało prawidłowo.

Średnia moc jednostkowa sondy gruntowej wynosi 50W/m długości sondy. Dla porównania do pompy 10 kW należy wykonać otwory z sondami o łącznej głębokości 200 m.

c) Kolektor gruntowy – pompa ciepła woda-woda
Woda gruntowa pobierana jest ze studni czerpalnej do pompy ciepła, a po schłodzeniu odprowadzana do studni chłonnej- zrzutowej. Wod gruntowa zawiera minerały i może zawierać również inne zanieczyszczenia, więc w celu ochrony pompy stosuje się dodatkowy wymiennik ciepła – wymiennik pośredni. Czynnikiem, który należy również uwzględnić jest zmienność poziomu zwierciadła wód gruntowych, które może mieć wpływ zarówno na moc źródła. Dla porównania dla pompy o mocy 10 kW konieczne jest zapewnienie przepływu na poziomi minimum 2350 litrów na godzinę.

 • Powierzchnia grzewcza budynku – to jeden z najważniejszych aspektów, który wpływa na koszt instalacji grzewczej. Wraz ze wzrostem powierzchni konieczne jest zakupienie większego urządzenia, jak również wykonanie większego dolnego źródła
 • Zapotrzebowanie w energię – dobrze zaizolowany budynek posiada mniejsze zapotrzebowanie na energię. Wpływ na zapotrzebowanie ma również żądana temperatura wewnętrzna, która im jest wyższa tym większe zapotrzebowanie na energię.
 • Moc urządzenia grzewczego – moc pompy ciepła jest sumą zapotrzebowania na energię, oraz na ciepłą wodę użytkową.
 • Instalacja wewnętrzna – pompa ciepła osiąga najlepszą sprawność, przy instalacjach niskotemperaturowych czyli instalacjach podłogowego ogrzewania, instalacjach z grzejnikami dobranymi dla instalacji niskotemperaturowych. Im w domu mamy większą ilość takich odbiorników, tym sprawność pompy ciepła będzie rosnąć.
 • Finalne koszty – koszty eksploatacji urządzenia zależne są od zapotrzebowania na ciepło, ciepłej wody użytkowej oraz długości sezonu grzewczego

3. Finalne koszty

Koszty eksploatacji urządzenia zależne są od zapotrzebowania na ciepło, ciepłej wody użytkowej oraz długości sezonu grzewczego. Koszty eksploatacji dla pomp ciepła są najniższe co potwierdzają niezależne magazyny budowlane, jak również ogólnie dostępne kalkulatory kosztów. Niskie koszty eksploatacji powodują zwrot kapitału wynikającego z dużych nakładów finansowych na realizację inwestycji zasilania budynku w pompę ciepła. Oprócz ekologii zyskujemy tanie i dobre źródło energii