!!! Instalacje elektryczne -
oferta2

Instalacje elektryczne

1.Instalacje elektryczne

Oferujemy profesjonalne usługi z zakresu wykonywania instalacji elektrycznych oraz doradztwo wykwalifikowanego zespołu. Świadczymy profesjonalne usługi z zakresu wykonywania wszelkiego rodzaju instalacji elektrycznych, inteligentny dom, teletechnicznych, monitoringowych, a także nagłośnieniowych i odgromowych.
Specjalizujemy się w mieszkaniowych oraz w biurowych instalacjach oświetleniowych. Zapewniamy fachowe doradztwo techniczne wykwalifikowanego zespołu pracowników.

Zakres usług:
• instalacje elektryczne, oświetleniowe i odgromowe,
• instalacje domofonowe
• systemy monitoringu,
• systemy sieciowe
• systemy alarmowe
• obsługa inwestycji, dobór produktów
• doradztwo techniczne

2. Remonty i konserwacja

• remonty instalacji elektrycznych i teletechnicznych
• detekcja przewodów w gruncie i ścianach
• serwis i konserwacja instalacji elektrycznych, rozdzielni, stacji transformatorowych i urządzeń elektrycznych,
• pomiary elektryczne, pomiary natężenia światła,
• kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych, rozdzielni, stacji transformatorowych i urządzeń elektrycznych,
• prowadzenie dokumentacji,
• wszystkie wymagane prawem przeglądy i pomiary.
Wyżej wymienione prace możemy zaoferować zarówno jako osobną jednorazową usługę, jak również w formie przejęcia odpowiedzialności za prawidłowe działanie instalacji i urządzeń elektrycznych, rozliczane miesięcznie.

3. Pomiary elektryczne

Pomiary odbiorowe, jak również okresowe wynikające z prawa budowlanego dla budynków jednorodzinnych, jak również obiektów przemysłowych wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Posiadamy wysokiej klasy sprzęt min: Sonel MPI 525, Sonel MZC-310S, który posiada aktualne świadectwa wzorcowania
• skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
• instalacji odgromowej i uziomów, rezystywności gruntu,
• rezystancji izolacji instalacji i urządzeń,
• kabli elektroenergetycznych i sterowniczych,
• zabezpieczeń różnicowoprądowych RCD,
• pomiary natężenia oświetlenia.
• Pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

4. Eksploatacja urządzeń i sieci SN.

Prowadzimy eksploatacje sieci u urządzeń SN przejmując obowiązki związane z eksploatacją w tym prowadzenie instrukcji eksploatacji bieżącej obsługi i usuwanie awarii ( gotowość ). Posiadamy wykwalifikowaną kadrę i doświadczenie w tym zakresie.