!!! Optymalizacja kosztów energii -
fotowol

Optymalizacja kosztów energii

1. Kompleksowa analiza parametrów sieci

Pomiary przeprowadza się w celu:

 

W jaki sposób prezentowane są wyniki pomiarów?

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów i wizji lokalnej opracowywana jest analiza, w formie raportu, zawierająca między innymi:

2. Kompensacja Mocy Biernej

Czemu służy kompensacja mocy biernej?

Kompensacja mocy biernej to działanie konieczne z punktu widzenia optymalizacji kosztów energii elektrycznej. Moc bierna, energia bierna indukcyjna, energia bierna pojemnościowa czy też współczynnik mocy tg ∅  to pojęcia, które często występują na fakturach za energię elektryczną. Co oznaczają? Przede wszystkim dodatkowe, niepotrzebne koszty. Oczywiście główną rolę w opłatach przeważnie pełni energia czynna nazywana często na fakturach energią elektryczną. Energia bierna wpływa niekorzystnie na parametry sieci dystrybucyjnej w związku z czym należy ją ograniczać. Zakłady Energetyczne starają się zmusić Odbiorców do zmniejszenia poboru mocy biernej indukcyjnej wprowadzając dodatkowe opłaty za przekroczenie dopuszczalnego współczynnika mocy tg ∅ oraz obciążają Odbiorcę kosztami za oddaną energię bierną pojemnościową. Ale skąd się ta bierna bierze  i na co komu kompensacja mocy biernej? Otóż wszystko tkwi w charakterze odbiorników/urządzeń, które zasilamy z naszej sieci elektrycznej. Niektóre z nich aby rozpocząć i normalnie kontynuować swą pracę muszą stworzyć dla siebie odpowiednie warunki pracy i tak np. silnik elektryczny indukcyjny musi wytworzyć pole magnetyczne i w tym celu zużywa energię, którą nazywamy bierną indukcyjną. Energia ta nie jest spożytkowana na pracę jaką wykonuje urządzenie tylko na utrzymanie warunków w jakich pracuje, a płacić za nią trzeba… to tak jak z przenoszeniem ciężaru z jednego miejsca w drugie -musimy go podnieść,  a potem opuścić no i tak naprawdę zużyć na to dodatkową energię a ona nic specjalnie do tego manewru nie wnosi. Krótko rzecz ujmując, kiedy mamy problem z energią bierną pobraną czyli indukcyjną to aby ją zniwelować należ zastosować urządzenia, które będą oddawały energię bierną i takie działanie to właśnie kompensacja mocy biernej. Aby jednak nie tracić czasu i nie powielać artykułów, których w internecie jest cała masa na temat aspektów technicznych kompensacji mocy biernej, choćby informacje na Wikipedii, proponujemy Szanowny Kliencie już teraz:

Obniż swoje rachunki za prąd!

Sprawdź, czy nie ponosisz kosztów energii biernej…

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych coraz częściej obciążają Odbiorców kosztami za nadwyżkę poboru energii biernej. Niestety jest to zgodne z taryfami usług dystrybucyjnych zatwierdzonymi przez URE i w przypadku zarejestrowania przez licznik elektroniczny takich nadwyżek odbiorca musi ponosić dodatkowe koszty. Powyższy problem dotyczy szczególnie odbiorców posiadających urządzenia chłodnicze, maszyny z silnikami indukcyjnymi lub dużą ilość UPS-ów do zasilania komputerów. W większości firm energia bierna  to koszty stanowiące od 20 do nawet 50 % sumy wydatków związanych z energią elektryczną. Są to koszty, które można zlikwidować niemal w całości, stosując układy kompensacji mocy biernej. Zwrot środków zainwestowanych w taki układ następuje w okresie od kilku do kilkunastu miesięcy.

Dzięki nam opłaty za energię bierną mogą zniknąć z Twojej faktury!

Zadzwoń do nas lub prześlij kopię swojej faktury na nasz adres

Sprawdzimy, jak wysokie mogą być Twoje oszczędności.

kompensacja mocy biernej

W miejscach gdzie występują odbiorniki o dużym poborze energii biernej indukcyjnej należy stosować baterie kondensatorów. Najbardziej skuteczne są automatyczne układy kompensacji mocy biernej wykorzystujące nowoczesne, mikroprocesorowe regulatory do załączania kolejnych stopni baterii kondensatorów. Daje to możliwość dopasowania układu kompensacji mocy biernej do zmiennego w czasie obciążenia i pozwala uniknąć przekompensowania również związanego z dodatkowymi kosztami. W oparciu o analizę faktury za energię i danych pomiarowych odczytanych z licznika rozliczeniowego możemy dopasować układ kompensacji tak aby koszty mocy biernej indukcyjnej zredukować niemal do zera.

Energia bierna pojemnościowa, za którą również obciążany jest Odbiorca, jest zjawiskiem niepożądanym i coraz częściej spotykanym. W taryfach energetycznych występuje dodatkowa opłata za energię bierną pojemnościową. W takim przypadku kompensacja mocy biernej realizowana jest przy pomocy dławików kompensacyjnych dobranych na podstawie archiwalnych odczytów  licznika energii elektrycznej oraz serii specjalistycznych pomiarów. W wielu przypadkach możliwe jest całkowite zlikwidowanie zużycia energii biernej pojemnościowej, uzyskując znaczne oszczędności w opłatach za energię elektryczną.

Wpływ harmonicznych generowanych przez urządzenia też staje się niebagatelny, więc badamy również ten aspekt związany z parametrami jakościowymi sieci.